Mbahet mbledhja vjetore dhe zgjidhet kuvendi i ri

zgjidhetkuvendi

 

Mbrëmë me datë 25.03.2017 u mbajt mbledhja vjetore me anëtarët e shoqatës Bujaria si dhe zgjedhjet për kuvendin e ri.

Ashtu si është e parashikuar me ligj dhe është bërë traditë tashmë gjithashtu drejtuesit e shoqatës Bujaria mbajtën me anëtarët mbledhjen vjetore për të raportuar rreth ecurisë së vitit 2016.

Fillimisht fjalën e mori dhe paraqiti raportin e pregatitur prej tij kryetari i shoqatës Selim Gashi i cili shpjegoi në mënyrë të detajuar mbarëvajtjen e shoqatës për vitin e kaluar, ndryshimet e ndodhura gjatë kësaj periudhe si sfidat dhe problemet me të cilat është hasur Bujaria. Po ashtu kryetari paraqiti ecurinë e ngjarjes më të madhe që ka përjetuar Bujaria dhe ajo është blerja e objektit të ri, u prezantuan etapat e blerjes, kontratat dhe regjistrimi i objektit në pronësi.

Më pas vazhdoi me raportin e pregatitur prej tij arkëtari Donlir Ejupi i cili shpjegoi gjëndjen aktuale të numrit total të anëtarëve, gjendjen aktuale të buxhetit si dhe në mënyrë të detajuar hyrjet financiare dhe daljet gjatë vitit të kaluar duke përfshirë këtu edhe ato për blerjen e objektit të ri.

Gjithashtu një raport dhe prezantim të hollësishëm kishte pregatitur edhe imami i xhamisë Omer Berisha, i cili informoi të pranishmit me aktivitetin e xhamisë gjatë vitit të kaluar për sa i përket xhamisë dhe davetit, rezultatet e arritura dhe ambiciet në të ardhmen.

Mbas secilit prezantim dhe raport u mbajt bashkëbisedim me pyetje dhe përgjigje ndërjmet folësit dhe pjesmarrësve për çdo paqartësi që kishin apo informacion që u nevojitej.

Mbas përfundimit të mbledhjes dhe raportit vjetor me anëtarët e shoqatës u mbajtën zgjedhjet për kuvendin e ri. U zgjodh një komision zgjedhor prej tre personash i cili përbëhej nga Alber Kryeziu, Raif Ademi dhe Besnik Refiku.

Votimet u zhvilluan normalisht dhe mbas numurimit të votave anëtarët e kuvendit të ri ishin:

Afrim Bugari Donlir Ejupi Nexhat Zeneli
Alber Kryeziu Egzon Miftari Raif Ademi
Aranit Pepa Esat Zeneli Selim Gashi
Arsim Kuleta Gursel Flugaj Xhelal Topalli
Besim Topalli Gyner Flugaj Yzeir Kolloni

 

Ndërsa rezultatet e plota e votimeve janë si më poshtë si më poshtë:

Emri i anëtarit Votat Emri i anëtarit Votat Emri i anëtarit Votat
AFRIM BUGARI 15 DONLIR EJUPI 31 MALIQ MALIQI
AFRIM KULETA 1 DURIM ZENELI 1 MENON SPAHIA 2
AGIM ASANI EGZON MIFTARI 15 MERVAN SPAHIA 3
ALBER KRYEZIU 16 ENES JAKUPI MUSLI FANA 14
ALI HASANI EKREM ZENELI NAIM ASANI
ARANIT PEPA 31 ENIS TOPALLI 2 NASER GASHI 7
ARBEN HAJRULLAHU ESAT ZENELI 30 NASER REFIKU 12
ARBEN KULETA FAIR KASAMI 1 NEHAT SAHITI 2
ARIF TOPALLI 14 FATON CAKIQI NEXHAT ZENELI 31
ARSIM KULETA 27 FEJAZ FLUGAJ 3 OMER BERISHA
AVDI TOPALLI 2 FLORENT TAFILI PERPARIM TOPALLI 2
AZEM TOPOJANI 7 FLORIM HASANI PETRIT AGIQI
BASHKIM MURATI 3 GADAF KADRIOLLI 2 ÇEZAR SINANI 1
BEHAR BAJRAMI GURSEL FLUGAJ 20 RAIF ADEMI 28
BERAT KURTAJ 2 GYNER FLUGAJ 25 SAMI GASHI 4
BESFORT GASHI 7 HATIM FLUGAJ 5 SAMIR HASANI
BESIM TOPALLI 23 JETON DAUTAJ SELIM GASHI 30
BESNIK IMERI 1 JETON SINANI SHABAN KULETA
BESNIK REFIKU 9 ISMET OSMANI 3 SHEFQET SINANI
BLERIM HALIMI 1 KUJTIM RAMSHA SYART DEDOLLI 1
BUJAR TOPALLI 3 LIRIDON SINANI 10 VALON CAKIQI
BURIM TOPALLI 14 HALIL HYSENI XHELAL TOPALLI 26
DIBRAN MUÇAJ LULZIM ZYBERI 3 YZEIR KOLLONI 19
Top