Cilesi te fytyrave te banoreve te xhenetit

kopesht1. Të gëzuara:

Allahu i Madhëruar thotë: “Atë Ditë, fytyrat e disave do të jenë të gëzuara”. Gashije 8

2. Rrëzëllore:

Allahu i Madhëruar thotë: “Atë Ditë do të ketë fytyra rrëzëllore, të qeshura e të gëzuara”. Abese 38-39.

3. Të bardha:

Allahu i Madhëruar thotë: “Kurse ato fytyra që do të zbardhen e do të shkëlqejnë, do të jenë në mëshirën e Allahut (në Xhenet), ku do të qëndrojnë përgjithmonë”. Ali Imran 107.

4. Fytyra që shkëlqejnë:


Allahu i Madhëruar thotë: “Atë ditë, disa fytyra do të shkëlqejnë dhe Zotin e tyre do të shohin”. Kijame 22-23.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Top