Seminar "Oganizimi kërkon komunikim"

seminari organizimi kerkon komunikim

ORGANIZIMI KËRKON KOMUNIKIM

Kjo ishte tema e trajnimit të sotëm (11.12.2016) që organizoi ALKIG  me kryetarët e xhamiave anëtare ku ligjëruan teologët Vahidin Beluli dhe Asim Ibraimi. Qëllimi i këtij trjanimi ishte të kuptuarit e rëndësisë së komunikimit ndërmjet organeve të një kolektivi si dhe caktimi i objektivave për rritjen e kualitetit të organizimeve në xhematet tona. Trajnimi ishte në formë interaktive ku pjesmarrësit kishin mundësinë që në grupe të diskutojnë, analizojnë dhe të prezantojnë mendimet e tyre. Në fund, pjesmarrësit përshendetën këtë iniciaitivë, ndanë përshtypjet e tyre dhe kërkuan që orgnizime të tilla të jenë me të shpeshta.

Mori pjesë në këtë seminar edhe xhamia Bujaria

Top